خانه » اخبار » هولوگرام ترافیک دهلی

هولوگرام ترافیک دهلی

برچسب هولوگرام دار طرح ترافیک دهلی

 

در اول ژانویه در اقدامی به منظور کاهش آلودگی هوا در دهلی پایتخت هندوستان ،دولت طرح آزمایشی رامبنی بر زوج وفرد کردن اتومبیلهای خصوصی اعمال کرد. این طرح دوهفته ای امکان  تردد اتوموبیلهای زوج را درروزهای زوج و اتومبیلهای فرد را در روزهای فرد میسرمی کرد.

در این طرح اتومبیلهابا سوخت مصرفی سی ان جی ، درصورت داشتن برچسب هولوگرام دار بروی شیشه ،از این قانون مستثنی هستند.

دهلی دارای هشت میلیون وسیله نقلیه می باشدکه هریک نیازمند یک برچسب هولوگرام دارغیر قابل تبدیل سی ان جی هست.این برچسبها همگی tamper proof ومعاف از هرگونه مالیات ،در  ایستگاه های  شرکت انحصاری گاز ایندراپراشتا،تنها تولیدکننده گازسی ان جی منطقه  قابل ارائه می باشد.

به گفته یکی از سخنگوهای این شرکت این برچسب به هیچ کس به صورت دستی داده نشده وتنها بر روی شیشه جلوی خودرو چسبانده میشود.

صاحبان خودرو باارائه یک کپی از مدارک اتومبیل  بامهر سی ان جی و ومدارک سی ان جی به مسولین پمپ بنزین برای صدور برچسب اقدام کنند.

به گفته وزیر حمل ونقل هند، صحت این برچسبها توسط دستگاههای هولوگرام خوان مخصوص تایید شده وکمتر از هزار عدد این هولوگرامها برای enforcement team اختصاص داده شده است.سواستفاده کنندگان از این برچسبها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت ونه تنها بدلیل تخطی در مورد قانون زوج وفرد جریمه میشوند بلکه پرونده سو سابقه نیز برای انها تشکیل میشود.وی همچنین هوشدار داد جعل هر گونه پلاک خودرو مجارات زندان را در بر خواهدداشت.

در ماه می ۲۰۱۴سازمان بهداشت جهانی دهلی راآلوده ترین شهر جهان معرفی کرد وپیش بینی میشود این آلودگی مرگ بیش از ۱۰۰۰۰شهروند در دهلی را سالیانه در بر خواهد داشت.

delhi hologram 300x225 - هولوگرام ترافیک دهلی

مطلب پیشنهادی

معلم هولوگرام

معلم های هولوگرامی

با شروع ویروس کرونا و به وجود آمدن تجربه ای جدید در دوران حیات بشر ...