خانه » اخبار » هولوگرام نانو سیلیکون

هولوگرام نانو سیلیکون

دانشمندان  از نانو بلاکهای سیلیکونی ،هولوگرامهای رنگی با کیفیت بالا تولید می کنند.

دانشمندان دانشگاه پکن ومرکز ملی  فناوری وعلوم نانو چین، بتازگی نشریه ای را منتشر کرده اند که در آن مدعی تولید سری جدیدی از هولوگرامهای رنگی از نانو بلاکهای سیلیکونی شده اند ، این  نوع  هولوگرامها  کاربردهای بسیاری در صفحه نمایشهای هولوگرافیک رنگی سه بعدی و صفحه نمایشهای تخت دارند.

محققین در این روش جدید با دستکاری نور واردشده  وبا هماهنگ کردن دقیق نانوبلاکهای سیلیکونی برای تشکیل پیکسلها ، قادر به تولید هولوگرام متای رنگی می باشند. این پیکسلها در صفحه جدید متا از سه نوع نانو بلاک سیلیکونی تشکیل شده اند که ابعاد دقیق آنها برابر طول موجهای سه رنگ مختلف قرمز،سبز وآبی میباشد.هولوگرامهای بدست آمده در این روش از کیفیت  بالاتری برخوردار هستند.

پیکسلهای روی صفحه جدید متا ،از سه نانو بلاک سیلیکونی ساخته شده اند که ابعاد دقیق این نانوبلاکها با طول موجهای سه رنگ قرمز،سبز وآبی برابراست.

به گفته محققین چون هولوگرام از صفحه متای بزرگتر با طول موج یکسان بوجود می آیدبنابراین هر پیکسل را میتوان بعنوان یک مولکول متا در نظر گرفت.

صفحه متا با کمک این مولکولها می تواند  نور را بدون استفاده از دستگاههای اندازه گیری با مقیاس نانو کنترل کند.هنگامیکه لیزرهای قرمز سبزوآبی هولوگرام را روشن می کندهر نانوبلاک مسیر رنگهای  مربوط به خودش را نورپردازی  می کند.

مهمترین دستاورد این تحقیق ،کاهش تاثیرگذاری نانوبلاکها  بر یکدیگر می باشد به طوری که هریک مستقل از یکدیگر عمل  می کنند.

با هدایت کردن نانوبلاکها در مسیرهای مختلف ،محققین همچنین موفق به تغییر مسیر نور شده که نتیجه آن تصاویر مختلف هولوگرمها می باشد.

هولوگرامهای رنگی و بدون رنگ:

از روش نوین نانوبلاک میتوان برای تولید هولوگرامهای بدون رنگ ورنگی  با پراکندگی بالااستفاده کرد. درمورد هولوگرام بدون رنگ،کل تصویر  با یک رنگ نشان داده می شود،که با متوازن کردن نسبی ورودی سه رنگ،منشور گسترده ای از رنگها برای تولیدیک  هولوگرام رنگی بدست می آیدو قسمتهای مختلف تصویر بدست آمده رنگهای مختلفی به خود می گیرد بعنوان مثال گل قرمز رنگ،ساقه سبز وگلدان برنگ آبی میباشد.

nano silicon hologram 300x191 - هولوگرام نانو سیلیکون

مطلب پیشنهادی

معلم هولوگرام

معلم های هولوگرامی

با شروع ویروس کرونا و به وجود آمدن تجربه ای جدید در دوران حیات بشر ...