نقطه الماس

هولوگرام نقطه الماس

در این افکت که نوعی دات-ماترس است، نقاط درخشان با رنگها مختلف بدون نظم خاصی در کنار هم قرار میگیرند که با تغییر زاویه دید درخشش زیبایی در هولوگرام دیده میشود. این افکت را میتوان به صورتی ایجاد نمود که شبیه به یک سطح فلزی زبر نیز دیده شود.

مطلب پیشنهادی

تصاویر میکرونی

در این افکت تصاویر بسیار ریز را میتوان در هولوگرام گنجاند که با چشم غیر ...