استفاده از المان های پیشرفته تر

ماهیت هولوگرام خاصیت ضد جعل آن میباشد بنا براین هرچه المان های بکار رفته شده در آن پیچیده تر باشد جعل آن در هر جایی از دنیا سخت تر و یا غیر ممکن تر خواهد بود پس هنگام خرید هولوگرام به ترکیب ایتمهایی که در هولوگرام به کار میرود توجه کنید و اگر مورد استفاده هولوگرام برای شما دارای اهمیت میباشد تنها به داشتن یک هولوگرام تجاری ساده اکتفا نکنید.

هولوگرام فوق امنیتی

برای اطلاعات بیشتر به بخش افکتهای امنیتی هولوگرام مراجعه شود.

در حال حاظر متخصصان شرکت در قسمت تحقیقات در حال ابداع ترکیبی از افکتهای کاملا نو و ابداعی میباشند.

دوباره چک کنید!

کاغذ زیرین هولوگرام

سهولت استفاده از هولوگرام

اگر از هولوگرام گرم استفاده میکنید و با توجه به اوراق مورد استفاده باید از …