بازار هولوگرام امریکای جنوبی

بازار هولوگرام در کشورهای آمریکای جنوبی

آذر هولوگرام تنها تولید کننده ایرانی حاضر در نمایشگاه دروپا ۲۰۱۶ از استقبال قابل توجه بازدیدکنندگان از محصولات تولید ایران خبر داد.
مدیر خانه چاپ چکاوک (آذر هولوگرام) گفت: در روز نخست نمایشگاه بازدید کنندگانی از امریکای جنوبی داشتیم که زمینه همکاری بسیار مهیا است.
خانه چاپ چکاوک در سالن ۶ غرفه ۶۴E حضور دارد.

هولوگرام

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران

دوباره چک کنید!

تنها تولید کننده ایرانی دروپا ۲۰۱۶

تولید کننده ایرانی هولوگرام در نمایشگاه دروپا خانه چاپ چکاوک (آذرهولوگرام) تنها تولید کننده ایرانی …