سطح زیرین مورد استفاده جهت هولوگرام

به سطح زیرینی که هولوگرام را می‌خواهید بر روی آن بچسبانید توجه کنید؛ یکی از خواص هولوگرام عدم امکان جابجایی آن میباشد که هنگام دستکاری، هولوگرام به انواع مختلف تخریب شده و یا اثری را در سطح مورد نظر میگذارد. به بخش انواع هولوگرام مراجعه شود.

کاربردهای هولوگرام

در همین باب جهت حصول بهترین نتیجه باید نوع هولوگرام متناسب با سطح زیرین را انتخاب کرد. مثلا زمانی که میخواهید در جعبه ای را به وسیله برچسب هولوگرام پلمپ کنید باید به جنس جعبه (از نظر شدت چسبندگی هولوگرام به آن)، اندازه هولوگرام ؛که با توجه به فضای خالی بین درب جعبه و بدنه اصلی سایز مناسب انتخاب گردد که هولوگرام کاملا درب را پلمپ کند و یا در مورد اوراق تصمیم گیری در مورد استفاده از هولوگرام سرد یا گرم حائز اهمیت میباشد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کازشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

دوباره چک کنید!

کاغذ زیرین هولوگرام

سهولت استفاده از هولوگرام

اگر از هولوگرام گرم استفاده میکنید و با توجه به اوراق مورد استفاده باید از …