نانو بلاکهای سیلیکونی در هولوگرام

دانشمندان از نانو بلاکهای سیلیکونی هولوگرامهای رنگی با کارایی بالا تولید میکنند!

به گزارش آذر هولوگرام ، دانشمندان دانشگاه پکن و مرکز ملی فن آوری و علوم نانوچین به تازگی خبر از هولوگرام رنگی ازجنس نانوبلاکهای سیلیکونی دادند که میتوان آنها را در صفحه نمایشهای ۳بعدی رنگی ونوری مسطح بکار برد.
آنها با مرتب کردن نانوبلاکهای سیلیکونی درکنار هم و تشکیل پیکسل متدی جدید در بکارگیری رنگهای ورودی برای تولید هولوگرام رنگی متا ابداع کرده اند. این متد جدید  بازسازی بالاتری را نسبت به هولوگرام رنگی متا مشابه دارد. این پیکسلها بر صفحه متا جدید که آرایه پریدی از عناصر پراکنده است ابعاد و پرید های کوچک تری نسبت به طول موج حادثه ای دارد . این طول موجها متشکل از ۳نوع نانوبلاک سیلیکونی با ابعاد دقیق دارای ۳ طول موج متفاوت به رنگهای قرمز سبز و آبی می باشد.
نانو بلاکهای سیلیکونی هولوگرامهای رنگی
نانو بلاکهای سیلیکونی هولوگرامهای رنگی
به منظورتقویت نور آبی دو نانوبلاک یکسان مربوط به رنگ آبی ویک نانوبلاک برای نور قرمز ویک نانو بلاک برای نور سبز  در هر پیکسل در نظر گرفته شده است. محققان بر این باورند که هرپیکسل را میتوان بعنوان یک مولکول متا در نظر گرفت چون  تمامی هولوگرام از تکرار بنیادین واحد طول موج فرعی صفحه متا بزرگتر تشکیل می شود. مولکولهای متا امکان کنترل وتغییر رنگها را به صفحه متا می دهند و این تغییر رنگ به گونه ای است که بدون طراحی مدرن درمقیاس نانو امکان پذیر نیست.وقتی لیزر هولوگرام را به رنکهای قرمز سبز و آبی درمی آورد هر نانو بلاک تنها رنگ مربوط به خود را می تواند تغییر دهد.یکی از دستاوردهای مهم  این تحقیق کاهش تعامل و تاثیر پذیری نانوبلاکها بر روی یکدیگر است بطوریکه هر یک  بطور جداگانه ومجزا از یکدیگرعمل می کنند.
با قرار دادن نانوبلاکها در جهت های متفاوت دانشمندان همچنین موفق به تغییر جهت نور شدند که نتیجه آن تصاویر هولوگرافیک متفاوت بود.

هولوگرامهای آکروماتیک و رنگی

ازاین روش جدید “نانو بلاکی” میتوان در تولید هولوگرامهای رنگی و آکروماتیک با پراکندگی بالا استفاده کرد.  در خصوص هولوگرام  آکروماتیک  تمام  تصویر بازسازی شده هولوگرام  بصورت  تک رنگ می باشد. با این حال با متعادل  ویکسان کردن ورودی مربوط به سه رنگ منشور بزرگی از رنگها برای تولید هولوگرامهای رنگی ایجاد می شود که در آن قسمتهای مختلف تصاویر باز سازی شده هولوگرام به رنگهای مختلف قرمز سبز و آبی هستند.
نانو بلاکهای سیلیکونی هولوگرامهای رنگی
نانو بلاکهای سیلیکونی هولوگرامهای رنگی

 آینده هولوگرام

این هولوگرام جدید رنگی عملکرد های بالقوه گوناگونی را داراست. که میتوان به هولوگرامهای رنگی ۳ بعدی وصفحه نمایشها و لنزهای آکروماتیک ودستگاههای نوری پلانار ضد جعل اشاره کرد. محققین در نظر دارند این عملکردها را در مسایل کاربردی آینده بکار گیرند.

دوباره چک کنید!

نوعی از نظرسنجی جدید ، کیس های هولوگرافی را تقویت می کند

نوعی از نظرسنجی جدید ، کیس های هولوگرافی را تقویت می کند!!

به گزارش آذرهولوگرام به نقل از نهاد تجارت صنعت؛ بازار بین المللی هولوگرافی با وجود …