هدست هولولنز مایکروسافت

هم اکنون شرکت مایکروسافت در حال ساخت نمایشگرهاى هولوگرامى به منظور استفاده در ویندوز ١٠ میباشد.

بدین منظور از هدستى با لنزهاى شفاف استفاده میگردد که محتواى دیجیتال را با خصوصیات فیزیکى و خواص این هدست ترکیب میکند و تصویر هولوگرامى و منحصر به فردى را ایجاد مینماید.

حتى در این سیستم امکان ایجاد صداى سه بعدى میسر میباشد که با هر حرکتى صداى آن ایجاد میگردد. این سیستم داراى یک واحد پردازش مختص هولوگرامى (HPU) نیز میباشد که وظیفه آن صرفا اطمینان از پردازش قسمت هولوگرامى سیستم بدون اشکال میباشد.

 

دوباره چک کنید!

درک مکانیک کوانتوم با استفاده از هولوگرافی

درک مکانیک کوانتوم با استفاده از هولوگرافی دانشمندان دانشگاه ورشو با بکارگیری مفاهیم هولوگرافی در …