هولوگرام فناوری جدیدی نیست

وقتی از هولوگرام صحبت به میان می آید بیش از هر چیز توجه شما به هولوگرام هایی معطوف می شود که روی کارت های شناسایی یا بسته بندی محصولات مختلف ثبت شده است.آنچه امروزه به عنوان هولوگرافی یا تولید هولوگرام مطرح شده در خواص و ویژگی های منحصر به فرد این هولوگرام ها ریشه دارد که امروزه به عنوان یک روش جدید در تصویربرداری مورد توجه قرار گرفته است. در تصویربرداری به روش هولوگرافی، بازیابی تصویر تهیه شده می تواند بازگوکننده اطلاعاتی درباره موقعیت آن تصویر باشد و به عبارتی تصویری واقعی از جسم یا فرد را بازسازی کند. بنابراین به نظر می رسد این خود فرد است که در مقابل شما قرار گرفته، نه تصویرش.
از روش های مختلفی برای تهیه تصاویر هولوگرافیک استفاده می شود که بر اساس کاربرد، این تصاویر نیز می تواند محدوده وسیعی از برچسب های هولوگرافیک ثبت شده روی کارت های شناسایی تا برچسب روی بسته بندی محصولات مختلف و همچنین تصاویر دوبعدی تبلیغاتی را در برگیرد. کاربرد هولوگرافی در این زمینه ها موضوع جدیدی نیست و قدمتی دیرینه دارد. آنچه از آن به عنوان کلید ورود به دنیای جدید ارتباطات یا ارتباطات سه بعدی نام برده شده فناوری ای است که می تواند تصاویر سه بعدی متحرک تولید کند و به عنوان امکانی برای برقراری ارتباطات زنده تصویری مورد استفاده قرار گیرد.

دوباره چک کنید!

کاغذ زیرین هولوگرام

سهولت استفاده از هولوگرام

اگر از هولوگرام گرم استفاده میکنید و با توجه به اوراق مورد استفاده باید از …