کاربرد هولوگرام‌ در اسناد و مدار‌ک امنیتی

چاپ هولوگرام امنیتی در انواع مدارک و اسناد امنیتی و یا حفظ یک برند در‌ برابر کپی‌ برداری، در طراحی های و شکل های گوناگونی ارائه می گردد. هولوگرام  اسناد و مدارک در پاسپورت به شکل یک‌ لایه لمینتی شفاف، در اسکناس به صورت پنجره ها و نخ های امنیتی و برای حفاظت از برند نیز به شکل برچسب، در گواهی نامه به شکل هات استمپ و در کارت های شناسایی نیز به شکل لمینت های شفاف به کار می رود.

تولید هولوگرام امنیتی

جهت تولید هولوگرام اسناد عوامل مختلف و پیچیده ای که به صورت خاصی هستند، و متشکل از طرح های امنیتی با اسفتاده از تجهیزات گران و به خصوصی انجام می شود. در واقع چاپ هولوگرام در یک شرایط منحصر به فرد آزمایشگاهی توسط متخصصین با لوازم گران قیمت صورت می پذیرد. به همین دلیل که جعل و کپی غیر قانونی آن ها کاملا غیر ممکن است. به این معنا که اگر در یک شرایط خاص هولوگرامی تولید شود، به طور تقریبی تولید دوباره آن توسط همان شرایط و وسایل مورد نیز به راحتی امکان پذیر نیست و بدون شک تفاوت هایی را نیز دارا می باشد. به دلیل این‌ که تکرار آن‌ شرایط و مراحل از نظر علمی به غیر قابل تکرار است‌.

امنیت در طراحی هولوگرام

امنیت علاوه بر تولید هولوگرام بلکه در طراحی آن نیز وجود دارد‌. این امنیت  را می توان به صورت پنهان و یا به صورت آشکار تشخیص داد. استفاده از افکت های گوناگونی همچون Flip- Flop, Tru color, kinetic, multi channel   و سایر آیتم های امنیتی مانند متن های میکروفونی، تصویر پنهان، گیلوش ها، نقش ها و طراحی خاص می تواند یک برچسب هولوگرامی را در سطوح مختلف امنیتی قرار بدهد.

عملیات تکمیلی در چاپ هولوگرام اسناد

همچنین در عملیات تکمیلی نیز می توان یک سری خصوصیات را همچون شماره سریال و کد هارا جهت رهگیری و پیگیری کالا،  دی متالایز و انواع برش امنیتی را در هولوگرام اضافه کرد. در مرحله تکمیلی تولید هولوگرام، برچسب ها را به شکل ورقه ای و یا رولی تولید شده و ارائه می گردد. کاملا مشخص است که هولوگرام در پاسپورت، اسکناس نسبت به برچسب پلمپ محصولات، دارای کاربردهای متفاوتی است. انتخاب این خصوصیات طبق نوع مدارک و اسناد امنیتی، کاربرد و دوام آن ها انجام می شود.

ویژگی هولوگرام امنیتی  در اسناد

جهت تولید اسناد و مدارک امنیتی باید یک سری خصوصیات منحصر به فرد را مورد استفاده قرار داد. که بتوان از این طریق هریک از اسناد و مدارک را با استفاده از روش های مختلف احراز هویت کرده و اصالت آن ها‌ را تشخیص بدهیم. خصوصیات هولوگرام های امنیتی نیمه پنهان در دومین سطح ارزیابی نمودن مدارک و اسناد امنیتی قرار دارد. که جهت تشخیص آن به دانش و با ابزارهای خاصی نیاز است.  ایجاد چنین ویژگی های مطمئنی به مراحل چاپ بسیار حساسی و دقیقی نیازمند است و بایستی باکیفیت خیلی بالایی انجام شود. از جمله های خصوصیاتی که لازم هستند، میکرو ایمیج و میکرو‌تکست هستند. هولوگرام  مدارک و اسناد امنیتی در ۳ سطح قابل بررسی هستند، که عبارتند از:

ویژگی  امنیتی آشکار

این سطح از امنیت ابتدایی ترین سطوح هریک از مدارک و اسناد به شمار می رود و اغلب مردم می توانند به راحتی آن را تشخیص بدهند. این نوع ویژگی با مشاهده کردن و لمس کردن تشخیص داده می شود. دلیل بکارگیری این سطح این است که مردم بتوانند به راحتی اسناد را مورد ارزیابی قرار بدهند.

این ویژگی کم ترین میزان هزینه را برای اسناد به همراه خود دارد. البته همان طور که قیمت آن پایین است، میزان جعل و کپی آن نیز بالا بوده و راحت تر است‌.

ویژگی امنیتی پنهان

این سطح بیشترین میزان امنیت را  برای اسناد در برداشته بسیار پیچیده است. این ویژگی تنها توسط دانش بالا و ابزارهای منحصر به فردی احراز هویت خواهد شد. بیش تر این خصوصیات را تنها افراد متخصص می توانند احراز هویت نمایند. بعضی دیگر از آن ها نیز دارای ویژگی های یونیکی بوده و کپی برداری از آن ها تقریبا غیر ممکن است.

هولوگرام امنیتی از نظر اقتصادی

از نظر اقتصادی قیمت هولوگرام برای اسناد که در این سطح قرار دارد، بسیار بالا می باشد. زیرا تولید دوباره و یا جعل آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست. این نوع هولوگرام اسناد تنها برای استفاده در مدارک و اسناد امنیتی باید مورد استفاده قرار گیرد.

دوباره چک کنید!

تکنولوژی چاپ هولوگرام

تکنولوژی چاپ هولوگرام

هولوگرام ها برچسب هایی بسیار زیبا با تصاویر ۳ بعدی هستند. این برچسب ها علاوه …