کارتهای پی وی سی هولوگرامی

هولوگرام و کارتهای پی وی سی

کارتهای پی وی سی میتوانند شامل انواع گوناگونی از نظر استفاده باشند مانند کارتهای اعتباری، کارتهای شناسایی، کارتهای عضویت، کارتهای گارانتی و …
به منظور امنیت این کارتها و غیر قابل کپی کردن اینگونه کارتها میتوان از هولوگرامهای شفاف گرم استفاده کرد. بدین منظور هولوگرام های شفاف (هات استمپ) به صورت رول در دستگاههای مخصوص کارت قرار میگیرند و با فشار و حرارت ایجاد شده توسط این دستگاهها لایه شفاف هولوگرامی این رولها بر روی کارت منتقل شده و به آن میچسبد. آذر هولوگرام با ارایه بهترین کیفیت و با ترکیب امنیتی ترین افکتهای هولوگرام و با بهترین رفلکت (باز تابش هولوگرامی) در این زمینه در خدمت سازمانها و صنایع مختلف قرار دارد.

 

هولوگرام

دوباره چک کنید!

شيت هولوگرام

برچسب هولوگرام شیت

هولوگرام های تولیدی در این شکل پس از دایکات بر روی کاغذهای حدودا ۱۶x16 Cm …