تصاویر مخفی متحرک

تصاویر مخفی متحرک

در این حالت قسمت خاصی از هولوگرام در نظر گرفته میشود که تصاویر مخفی در آن تعبیه میگردد که در حالت عادی دیده نمیشوند و تنها در مواجه شدن با نور لیزر و در سطح منعکس شده از آن نمایان میشود.

حالت پیشرفته این افکت به صورت حرکتی و انیمیشنی در سطح منعکس شده پدیدار میگردد. این نوع افکت (افکت تصاویر مخفی متحرک) دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته ای میباشد. هم اینک این شرکت تنها مجموعه در خاورمیانه میباشد که موفق به دستیابی به آن شده است.

تصاویر مخفی متحرک

دوباره چک کنید!

هات استامپ هولوگرام

فلیپ فلاپ ۹۰ درجه

در حالت فلیپ فلاپ ۹۰ درجه با تغییر زاویه دید یا چرخاندن هولوگرام در ۹۰ …