دات ماتريس

هولوگرام دات ماتريس

این افکت متشکل از نقاط ریزی است که باعث بوجود آمدن طیف منظمی از رنگها مي‌گردد و جلوه زیبایی به هولوگرام مي‌بخشد.

از آن جهت که این نوع افکت از قرارگیری منظم نقاط در کنار هم ایجاد میگردد، با نام ماتریس نقاط یا دات ماتریکس هم شناخته میشود.

این نقاط ماتریسی را میتوان با رنگهاي متنوع و در جهات مختلف ایجاد نمود که در نتیجه باعث ایجاد طیفهای رنگی منظمی شده که تاثیر زیادی در زیبایی هولوگرام ایجاد میکند.

همچنین ببینید

فلیپ فلاپ ۹۰ درجه

در حالت فلیپ فلاپ ۹۰ درجه با تغییر زاویه دید یا چرخاندن هولوگرام در ۹۰ …