دات ماتریس

هولوگرام دات ماتریس

این افکت متشکل از نقاط ریزی است که باعث بوجود آمدن طیف منظمی از رنگها می‌گردد و جلوه زیبایی به هولوگرام می‌بخشد.

از آن جهت که این نوع افکت از قرارگیری منظم نقاط در کنار هم ایجاد میگردد، با نام ماتریس نقاط یا دات ماتریکس هم شناخته میشود.

این نقاط ماتریسی را میتوان با رنگهای متنوع و در جهات مختلف ایجاد نمود که در نتیجه باعث ایجاد طیفهای رنگی منظمی شده که تاثیر زیادی در زیبایی هولوگرام ایجاد میکند.

دوباره چک کنید!

هات استامپ هولوگرام

فلیپ فلاپ ۹۰ درجه

در حالت فلیپ فلاپ ۹۰ درجه با تغییر زاویه دید یا چرخاندن هولوگرام در ۹۰ …