هولوگرام با تصاویر مخفی و متحرک

هولوگرام با تصاویر مخفی و متحرک
هولوگرام با تصاویر مخفی و متحرک

خانه چاپ چکاوک به عنوان اولین شرکت در خاورمیانه موفق به دستیابی به تکنولوژی ایجاد طرحهای مخفی متحرک در هولوگرام شده است.
این نوع تکنولوژی جزء پیشرفته ترین تکنولوژیهای مورد استفاده در صنعت هولوگرام می باشد که به واسطه آن طرح مخفی در هولوگرام که با چشم غیر مسلح روِیت نمی شود ، بوسیله نور لیزر نمایان شده و با حرکت دادن لیزر در منطقه مورد نظر طرح مخفی موجود به صورت انیمیشن شروع به حرکت کرده و در سطح دیگری از انعکاس لیزر قابل رویت میباشد.
لازم به ذکر است که این سطح از تکنولوژی تنها در اختیار چند کشور معدود میباشد

دوباره چک کنید!

شيت هولوگرام

برچسب هولوگرام شیت

هولوگرام های تولیدی در این شکل پس از دایکات بر روی کاغذهای حدودا ۱۶x16 Cm …