هات استامپ هولوگرام ( هولوگرام چسب گرم )

هولوگرام هات استمپ

در این نوع هولوگرام از چسب خاصی استفاده میگردد که در حالت عادی چسبندگی ندارد و هنگامی که در معرض حرارت و فشار قرارمیگیرد چسب آن فعال شده و قسمت چاپ شده را از قسمت پلاستیکی هولوگرام جدا کرده بر روی سطح میچسباند.

این نوع هولوگرام ها بیشتر برروی اسناد و اوراق کاغذی و یا با ترکیبی از انواع لیبل استفاده میگردد که هولوگرام را با سطح مورد نظر کاملا یکنواخت کرده و امکان جدا سازی آن را از بین میبرد.

هولوگرام هات استمپ

دوباره چک کنید!

بار کد هولوگرام

در این حالت با تعبیه کردن کادر سفیدی در داخل هولوگرام امکان درج بار کد …