تصاوير متحرک

هولوگرام با تصاویر متحرک

در این افکت با حرکت دادن هولوگرام حس حرکت کردن متون و یا تصاویر در هولوگرام ایجاد مي‌شود.در نمونه آذرهولوگرام با تركيب اين افكت با افكت فليپ-فلاپ 90 درجه هنگام قرار گرفتن هولوگرام در زاویه 90 درجه، کلمه AZAR نمايان مي‌شود كه با تکان دادن هولوگرام حرکت کرده و تغییر اندازه می‌دهد.

همچنین ببینید

فلیپ فلاپ ۹۰ درجه

در حالت فلیپ فلاپ ۹۰ درجه با تغییر زاویه دید یا چرخاندن هولوگرام در ۹۰ …