استفاده از المان های پیشرفته تر

سپتامبر 6, 2015

استفاده از المان های پیشرفته تر

ماهیت هولوگرام خاصیت ضد جعل آن میباشد بنا براین هرچه المان های بکار رفته شده در آن پیچیده تر باشد جعل آن در هر جایی از […]