افکت تصاویر بسیار ریز در هولوگرام

سپتامبر 6, 2015

تصاویر میکرونی

در این افکت تصاویر بسیار ریز را میتوان در هولوگرام گنجاند که با چشم غیر مسلح قابل روئیت نمیباشد و تنها با استفاده از میکروسکوپ و […]