برچسب هولوگرام اسکرچ

ژانویه 17, 2015

هولوگرام اسکرچ

هولوگرام اسکرچ این نوع برچسب هولوگرام ضمن برخورداری از تمامی قابلیتهای یک هولوگرام میتواند شامل ویژگی پوشش موقت اطلاعات باشد. موارد استفاده آن در کارتهای تلفن […]