ساعتهای مچی هوشمند

نوامبر 19, 2015

موبایل هولوگرام

ورود تراشه های تلفن هوشمند نوین با هولوگرامهای high definition تا سال ۲۰۱۵ تصور ان دور از ذهن نیست ،یک تلفن هوشمند که هولوگرامهای سه بعدی […]