بایگانی برچسب:

فرش قرمز دنیای ارتباطات برای هولوگرافی

  این روزها در دنیای ارتباطات از فناوری جدیدی سخن به میان آمده است که می توان آن را معجزه رسانه در قرن بیست و یکم نامید. هولوگرام های سه بعدی کلید ورود به دنیای جدید ارتباطات است. با استفاده از این فناوری شما می توانید هنگام تماس تلفنی، تصویر سه بعدی شخصی را که در آن سوی خط تلفن …

ادامه مطلب...