متون ميكرونی

جولای 10, 2015

متون میکرونی یا میکرو تکست

متون میکرونی یا میکرو تکست در حالت میکرو تکست متون بسیار ریز میکرونی در هولوگرام قرار داده میشود که باچشم غیر مسلح قابل روئیت نمیباشد. هرچه […]