بایگانی برچسب:

موفقیت مداوم صنعت هولوگرافی با وجود چالش های جهانی

موفقیت مداوم صنعت هولوگرافی با وجود چالش های جهانی

جوایز صنعت با وجود چالش های جهانی ، موفقیت مداوم هولوگرافی را منعکس می کنند! یک صنعت جهانی که به گسترش و نوآوری خود ادامه می دهد ، توسط برندگان جوایز تعالی در هولوگرافی امسال ، که توسط انجمن تجارت بین المللی تولیدکنندگان هولوگرام (IHMA) برگزار می شود ، منعکس می شود. این جوایز اوج موفقیت برای کسانی است که …

ادامه مطلب...