بایگانی برچسب:

هولوگرام ها طعم بهتری به ایمنی مواد غذایی اضافه میکنند

هولوگرام ها طعم بهتری در ایمنی مواد غذایی اضافه میکنند

انجمن بین المللی هولوگرام میگوید ؛ هولوگرام ها طعم بهتری در ایمنی مواد غذایی اضافه میکنند! به گزارش آذر هولوگرام به نقل از وب سایت IHMA ؛ انجمن تولیدکنندگان بین المللی هولوگرام می گوید ، اخباری که می توان هولوگرام را روی مواد غذایی “چاپ” کرد ، نشان می دهد که چگونه نوآوری همچنان مرزهای این فن آوری را تحت …

ادامه مطلب...