هولوگرام رنگهای واقعی

جولای 10, 2015

رنگهای واقعی یا تروکالر

هولوگرام رنگهای واقعی یا تروکالر در حالت تروکالر میتوان یک عکس گرافیکی را با رنگهای کاملا طبیعی در هولوگرام قرار داد. تصویر طوطی موجود در نمونه […]