جولای 10, 2015

نقطه الماس

نقطه الماس در این افکت که نوعی دات-ماترس است، نقاط درخشان با رنگها مختلف بدون نظم خاصی در کنار هم قرار میگیرند که با تغییر زاویه […]