جولای 10, 2015

گیلوچه

طرحهای گیلوچه متشکل از تعداد زیادی خط و منحنی می‌باشد که توسط نرم افزارهای خاص و با استفاده از فرمولهای ریاضی ایجاد میگردند که قابل کپی […]
جولای 10, 2015

تصاویر متحرک

هولوگرام با تصاویر متحرک در افکت تصاویر متحرک با حرکت دادن هولوگرام حس حرکت کردن متون و یا تصاویر در هولوگرام ایجاد می‌شود. در نمونه آذرهولوگرام […]