بایگانی برچسب:

هولوگرام سریال دار

به منظور عملیات پیگیری هولوگرام های ارسالی امکان چاپ شماره سریال بر روی هولوگرام به دو شکل چاپی و لیزری وجود دارد. معمولا در تیراژهای پایین از سریالهای لیزری و در تیراژهای بالا به دلیل سرعت بیشتر از سریال های چاپی استفاده میگردد. شماره سریال چاپی که به صورت اعداد، ترکیبی از اعداد حروف به صورت سریال و یا شماره …

ادامه مطلب...