سهولت استفاده از هولوگرام

کاغذ زیرین هولوگرام

اگر از هولوگرام گرم استفاده میکنید و با توجه به اوراق مورد استفاده باید از دستگاه متناسب آن نیز بهره گیرید و یا اگر از بر چسب های هولوگرام استفاده میکنید برای سهولت میتوانید به صورت رول و یا به صورت برگ (که معمول ترین حالت میباشد) استفاده کنید.

کاغذ زیرین هولوگرام نیز نقش مهمی را در سهولت استفاده از هولوگرام ایفا می‌کند که معمولا کاغذهای با گرماژ پایین، کندن و استفاده از برچسبهای هولوگرام را راحت تر میکند.

این شرکت با استفاده از مرغوب ترین کاغذ گلاسین زیرین ۶۰ گرم استفاده از هولوگرام ها را برای شما راحت مینماید.

دوباره چک کنید!

كاربردهاي هولوگرام

سطح زیرین مورد استفاده جهت هولوگرام

به سطح زیرینی که هولوگرام را می‌خواهید بر روی آن بچسبانید توجه کنید؛ یکی از …