هفت صبح تا 5 عصر:     ۰۲۱-۶۶۹۷۱۴۰۲-۵

بازدید متخصصان هولوگرام از غرفه آذرهولوگرام

نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی دوبی 2017

آذر هولوگرام با نصب گواهینامه خود در غرفه‏‏ توانسته مخاطبان تخصصی خود را جلب نماید.

آذرماه گذشته این شرکت توانست برنده مسابقات جهانی چاپ امنیتی در بخش هولوگرام شود…

sanatesevom@