هفت صبح تا 5 عصر:     ۰۲۱-۶۶۹۷۱۴۰۲-۵

نوار هولوگرام

نوار هولوگرام

نوار هولوگرام

در این حالت فیلم هولوگرام به صورت چسب خورده همانند نوار جمع میشود که بیشتر جهت پلمپ جعبه و یا مواردی که نیاز به این باشد که پس از باز شدن اثری از خود برجای بگذارد و نوار اصلی را مخدوش کند استفاده میگردد.

نوار هولوگرام