هفت صبح تا 5 عصر:     ۰۲۱-۶۶۹۷۱۴۰۲-۵

برچسب هولوگرام شیت

شيت هولوگرام

برچسب هولوگرام شیت

شیت هولوگرام
شیت هولوگرام

هولوگرام های تولیدی در این شکل پس از دایکات بر روی کاغذهای حدودا ۱۶x16 Cm برش میخورند و آماده استفاده میگردند که براحتی مانند برچسبهای عادی از روی کاغذ سیلیکونی برداشته میشوند و بر سطح مورد نظر الصاق میگردد.

هولوگرام های تولیدی آذرهولوگرام به صورت دو دسته صدتایی داخل سلفون بسته‌ بندی شده و داخل جعبه‌های بزرگتر تحویل مشتری می‌گردد.

بسته بندی هولوگرام
بسته بندی هولوگرام