قابلیت عجیب ذهن انسان در ذخیره اطلاعات با فرآیندی مشابه هولوگرام