هفت صبح تا 5 عصر:     ۰۲۱-۶۶۹۷۱۴۰۲-۵

لیبلهای هولوگرافیک (جدید)

روش جدید هولوگرام دار کردن یک لیبل

در این روش یک لیبل ساده چاپی به طور مستقیم هولوگرافیک میشود که تمام سطح لیبل را بدون استفاده از هرگونه فیلم دارای افکت هولوگرام میکند.

مزایای استفاده از لیبلهای هولوگرافیک عبارتند از :

۱- به دلیل داشتن افکتهای هولوگرام جعل آن غیر ممکن میشود.

۲- کالای دارای این نوع لیبل از دید مشتریان کاملا متمایز شده و دارای اعتبار ویژه ای میگردد.

۳- نسبت به روشهای دیگر مانند هولوگرام های گرم (هات استامپ) بسیار اقتصادی میباشد و تمام سطح لیبل را هولوگرافیک مینماید.

هولوگرام  هولوگرام