هولوگرام

مجسمه‌های هولوگرافیک

مجسمه‌های هولوگرافیک

روزالین دو تلین (Roseline de Thélin) با الهام از ستاره‌شناسی، فیزیک کوانتوم، نظریه‌های علمی و گسترش خودآگاهی بیش از ۱۵ سال است که با نور آثار هنری زیبایی می‌آفریند.

او از ویژگی‌های علمی نور مانند بازتاب، شکست، هدایت و شفافیت برای ایجاد مجسمه‌ها و چیدمان‌های منحصربه‌فرد استفاده می‌کند.

این رشته آثار با نام “هوموس لومینوس” (انسان نورانی) خانواده‌ای از موجودات نورانی را نشان می‌دهد که بیانگر زندگی، پندار و تحول نوع بشر است. او تکنیکی اورژینال برای استفاده از فیبرنوری ابداع کرده است که با آن می‌تواند قطعات بزرگ نورانی ایجاد کند. این تصاویر هولوگرافیک گویی از میان یک فیلم علمی-تخیلی بیرون پریده‌اند.

این‌ها تصاویری از این مجمسه‌ها هستند:

مجسمه هولوگرافیک

مجسمه هولوگرافیک

مجسمه هولوگرافیک