هفت صبح تا 5 عصر:     ۰۲۱-۶۶۹۷۱۴۰۲-۵

هولوگرام مجازی

هولوگرام های لنزی ماکروسافت

در ماه مارس امسال شرکت مایکروسافت تعدادی از نسخه های پیشرفته این لنزهای هولوگرافیک را در اختیار کارمندان داخلی ویندوز قرار داد تا از میان تصاویر حقیقی (باکیفیت بالا) و مجازی یکی بعنوان هولوگرام ایده آل انتخاب شود.
از زمان بوجود آمدن بازیهای خلبانهای جنگنده به نظر میرسد استفاده از صفحه نمایشهای قابل تعبیه در مقابل چشمان بینندگان در حال افزایش است. به گزارش مایکروسافت این ابزار قابل تعبیه در برابر چشم با قابلیت طبیعی جلوه دادن بالا با تصاویر با کیفیت هم اکنون در حال تولید انبوه بوده و بعنوان راهنمای در محاسبات هولوگرامی مطرح است.نه تنها محاسبات بلکه ابزار بازاریابی لنزهای هولوگرامی نیز ماهیت هولوگرافیک دارند.تمامی ضمایم و محاسبات برمبنای هولوگرام بوده و لنزهای هولوگرام بعنوان اولین کامپیوتر هولوگرامی شما را قادر به تعامل و تاثیرگذاری با هولوگرامهای سطح بالا high definition در دنیای خودتان می کند.

حقایق مهندسی کمی متفاوت است اما همانطور که می دانید شرکت مایکروسافت هیچگاه مدارک مهندسی در مورد  چگونگی ساخت لنزهای هولوگرامی را فاش نمی کند.

نکته روشن این است که حتی اگر بالاترین حد کیفیت در هر دو دوربین حقیقی و مجازی با استفاده از perspective shifting stereo pairs بدست آید امکان ندارد که با استفاده از شکست نور بتوان در  تصاویر لنزهای هولوگرامی تغیراتی ایجاد کرد.

برای فهمیدن این موضوع که در چه مکانی ممکن است انکسار نور اتفاق بیافتد اول باید تفاوت بین کیفیت مجازی و کیفیت واقعی تصاویر و تاثیرآنها بر طراحی و ساخت صفحات نمایشی را دانست.در کیفیت مجازی هدف از بین بردن دنیای حقیقی وجایگزین کردن آن با تصاویر مصنوعی است اما در کیفیت واقعی با قرار دادن لایه های کامپیوتری در دنیای حقیقی آنرا طبیعی تر جلوه می دهند.بنابراین شرایط و ملاکهای طراحی در این دو کیفیت متفاوت است.در کیفیت مجازی محیط باید مات و کدر باشد ، شخص بیننده از دنیای اطراف جداشده وحرف آخر را صفحه تولید شده توسط کامپوتر میزندواین کار با حجیم تر شدن دسگاه میسر می شود.در صورتیکه از ویژگیهای دوربین با کیفیت واقعی شفاف بودن،وزن کم وخوش دست بودن آن می باشد.

 

هولوگرام مجازی