هولوگرام

هولوگرام های کاملا سه بعدی

هولوگرام سه بعدی

هولوگرام های کاملا سه بعدی

هولوگرام های کاملا سه بعدی اولین بار در ایران

هم اینک در کشور عزیزمان متخصصان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف موفق به تولید هولوگرام های کاملا سه بعدی شده اند. در این نوع هولوگرام شما تصویری را در فضای هولوگرام به صورت کامل و با تمام ابعاد مشاهده میکنید. این نوع تکنولوژی که تولید آن دارای پیچیدگیهای بسیار میباشد هم اینک تنها در خاورمیانه و جزو معدود کشورهایی در جهان میباشیم که متخصصان در داخل کشور بدان دست یافته اند.
لازم به ذکر است که در داخل کشور به هولوگرام های با لایه های بر روی هم به اشتباه سه بعدی اطلاق میکنند در حالیکه یک تصویر سه بعدی تصویری است که بتوان با تغییر زایه تمام ابعاد یک جسم را در فضا مشاهده کرد.

اولین و تنها تولید کننده هولوگرامهای کاملا سه بعدی حقیقی در ایران.

هولوگرام سه بعدی