هفت صبح تا 5 عصر:     ۰۲۱-۶۶۹۷۱۴۰۲-۵

مقالات
هولوگرام و صنایع فضایی

هولوگرام و صنایع فضایی هولوگرافی، فناوری ای است که تصاویر سه بعدی را با استفاده از نور و امواج الکترومغناطیسی ایجاد می کند. این تصاویر به دلیل ویژگی های خاص

ادامه مطلب »
هولوگرام برای ذخیره‌سازی اطلاعات
مقالات
هولوگرام چیست

آذر هولوگرام
هولوگرام چیست ؟
هولوگرام به طور خلاصه در اثر انعکاس لیزر از جهات مختلف و تداخل آن در یک نقطه واحد شکل میگیرد که باعث بوجود آمدن تصویر سه بعدی از شی خاص میگردد. این تصویر میتواند به صورتهای مختلف و با تکنولوژیهای مختلف به ظهور. برسد و متعاقب آن با زمینه های دیگر ترکیب شده و قابل استفاده گردد. یکی از این موارد استفاده لیبهای هولوگرام و انواع برچسبهایی که دارای تصاویر هولوگرافیک میباشد

ادامه مطلب »