هفت صبح تا 5 عصر:     ۰۲۱-۶۶۹۷۱۴۰۲-۵

سهولت استفاده از هولوگرام

کاغذ زیرین هولوگرام

سهولت استفاده از هولوگرام

کاغذ زیرین هولوگرام

اگر از هولوگرام گرم استفاده میکنید و با توجه به اوراق مورد استفاده باید از دستگاه متناسب آن نیز بهره گیرید و یا اگر از بر چسب های هولوگرام استفاده میکنید برای سهولت میتوانید به صورت رول و یا به صورت برگ (که معمول ترین حالت میباشد) استفاده کنید.

کاغذ زیرین هولوگرام نیز نقش مهمی را در سهولت استفاده از هولوگرام ایفا می‌کند که معمولا کاغذهای با گرماژ پایین، کندن و استفاده از برچسبهای هولوگرام را راحت تر میکند.

این شرکت با استفاده از مرغوب ترین کاغذ گلاسین زیرین ۶۰ گرم استفاده از هولوگرام ها را برای شما راحت مینماید.